ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการ
คณะกรรมการจัดทำวารสาร
บรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 วารสารศิลปศาสตร์
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
เเบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ
สำหรับบุคคลทั่วไป
เเบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ
สำหรับนักศึกษา
ระเบียบการส่งต้นฉบับ
แบบประเมินบทความวิชาการ/วิจัย
แบบประเมินบทความวิจัย
การอ้างถึงและการลงบรรณานุกรมกฏ APA
ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์
ติดต่อสอบถาม
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อความ
งานบริหารและธุรการ